Číslo účtu: 199677376/0300
Středa 27. 10. 2021 Podzim. Měsíc ubývá.   V novu bude 4. 11. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 


Semináře

Semináře konané v rámci obecně prospěšné činnosti CAŽ, o. p. s., se liší podle obsahu a délky trvání. Všechny připravované semináře jsou s předstihem oznámovány v rubrice „Životosprávný klub > Aktuality“.

Přednáškové semináře

Tématická setkání, interaktivní přednášky, cvičení, komunikační hry. Délka trvání 4 h.

Minimální účast 6 osob. Maximální účast 12 osob.

Jednodenní praktické semináře

Tématická setkání za účelem teoretické a praktické výuky. Společné vaření a jedení uvařených jídel. Trvání seminářů od 9.00 do 16.00 h.

Minimální účast 4 osoby. Maximální účast 8 osob.

Adaptační víkendy

Setkání za účelem poznání teorie a praxe adaptační životosprávy. Přísný denní režim s bohatým programem. Časné vstávání, cvičení, společná příprava jídel, společné jedení, komunikace, sdílení, relaxace, hry, pohybové aktivity, sezení u ohně aj.

Začátek v pátek v 18.00 h. Konec v neděli ve 14.00 h. Připravují se 3 jídla denně, tj. 6 jídel v průběhu adaptačního víkendu. V pátek večer pouze čaj. V sobotu snídaně, oběd, večeře. V neděli snídaně, oběd, balíček na cestu.

Spaní na karimatkách ve vlastních spacácích. Kdo nemá, tomu lze zapůjčit, ale nutno dohodnout předem. Starším lidem nebo nemocným se umožňuje přespání v posteli, event. na matracích.

V průběhu adaptačního víkendu jsou možné individuální konzultace, které však musejí být předem objednány.

Zpoplatňovány jsou pouze poskytované informace a nemateriální realizace programu. Pobyt, jídlo a nocleh zdarma.

Minimální účast 4 osoby. Maximální účast 8 osob.

Vícedenní praktické semináře

Obvykle týdenní nebo čtrnáctidenní pobytové akce konané za účelem rekreačně poznávacím. Semináře se uskutečňují v různých objektech, přičemž je možná organizační součinnost s jinými subjekty.

Cena se upřesňuje dle ubytovacích podmínek a požadavků za pronájem společných prostor a kuchyně. Minimální a maximální účast se řídí možnostmi ubytovacího objektu. Optimální účast asi 25 osob.

Otevřít ceník