Číslo účtu: 199677376/0300
Středa 27. 10. 2021 Podzim. Měsíc ubývá.   V novu bude 4. 11. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 


Realizované projekty CAŽ, o. p. s., jež získaly grant od tuzemských nebo zahraničních subjektů

Na tomto místě jsou poskytovány informace o projektech, jež získaly grantovou podporu tuzemských nebo zahraničních subjektů.

Zdraví je sladší než cukr

Projekt s názvem „Zdraví je sladší než cukr“ získal pro rok 2006 grantovou podporu od Pardubického kraje.

Obsahem projektu jsou dvě pobytové akce pro osoby nemocné cukrovkou a pro osoby, jež se o nemocné cukrovkou starají. První pobytová akce se uskuteční 7. až 9. července 2006. Druhá akce se uskuteční 6. až 8. října 2006. Místo konání? V obou případech ekologický statek Padmafarma v Bělé u Jevíčka.

Cílem pobytových akcí je edukace a praktická výuka adaptační životosprávy. Zúčastněné osoby získají cenné praktické dovednosti, jak spravovat lidský život zatížený cukrovkou. Předměty výuky: výběr potravin, příprava jídel, vaření, chování při jídle, cvičení, relaxace, komunikace, intimní soužití, sociální vztahy.

Hlásit se mohou též osoby, jež se o danou problematiku jakkoliv zajímají. Podrobné informace budou podány v rubrice „Životosprávný klub > Aktuality“.

Minimální účast 15 osob. Maximální účast 25 osob.