Číslo účtu: 199677376/0300
Středa 27. 10. 2021 Podzim. Měsíc ubývá.   V novu bude 4. 11. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 


Pomoc

Centrum adaptační životosprávy, o. p. s., je nestátní nezisková organizace, jejíž činnost je financována z dotací a grantů. Zdroji financování jsou také dary od fyzických nebo právnických osob. Pomůže každá darovaná koruna, každá použitelná věc, každá ruka ochotná k práci. Důležitá informace: Zisk společnosti smí být použit výhradně jen k činnosti, pro kterou byla společnost založena (zákon č. 248/1995 Sb.).

Finanční dary

Rozhodnutí, zda poskytnout finanční dar, vždy závisí na možnostech každého jednotlivého člověka. Padesátikoruna od jednoho může být hodnotnějším darem než pětistovka od druhého.

Když ve filmu Sedm statečných nabízejí vesničané střelcům odměnu, říkají: „Dáme vám všechno, co máme!“ Sympatický Chris opáčí: „Dávali mi už hodně peněz, ale ještě nikdo mi nenabízel všechno!“

Pravda, žijeme v jiném světě, ale to neznamená, že bychom měli vidět jen peníze, a ne už lidi, kteří jsou za nimi. Každý člověk, který chce a může pomoci, znamená pro Centrum adaptační životosprávy, o. p. s., významného spojence, ať už pomůže jakkoliv.

Peníze získané finančními dary jsou určeny výhradně k uskutečňování obecně prospěšné činnosti, pro kterou byla společnost založena. Darující osoby mají jistotu, že jejich peníze nebudou použity pro jiné, možná méně obecně prospěšné účely.

Finančním darem se rozumí jakákoliv finanční částka dobrovolně složená na účet společnosti nebo poskytnutá v hotovosti proti dokladu.

Věcné dary

Společnost předem děkuje za případné věcné dary, jimiž se rozumějí praktické předměty použitelné v denním životě. Vybavení kuchyně, nádobí, elektrospotřebiče, počítače, výpočetní technika, nábytek, molitanové matrace, lůžkoviny, dekorace, knihy, vybavení pro dílnu, nářadí pro zahradu, jízdní kola atd.

Věc, kterou jeden člověk nepotřebuje, většinou potřebuje někdo druhý. Darované předměty významně pomohou rozvíjet činnost společnosti. Dárci se s nimi nemusejí úplně rozloučit, neboť se s nimi mohou znovu setkat při seminářích či jiných návštěvách v CAŽ, o. p. s.

Práce

Neméně důležitou formou pomoci je práce. Skládání uhlí, terénní a stavební úpravy, práce na zahradě, řezání dřeva, práce, práce, práce...

Pracovní forma pomoci je upravena nepsanou dohodou o recipročních (vzájemně poskytovaných) výhodách. Kdo přijede na pracovní den nebo víkend, stane se hostem. Dostane najíst a bude mít kde spát.

V průběhu jednoho dne se pracuje nejvýše osm hodin. Po zbytek dne se tříbí mysli a ozdravují těla. Holduje se společné komunikaci, cvičení, vaření, jedení, relaxování, sezení u ohně atd. Vůbec to nevypadá, že hlavním důvodem setkání je práce.

Ohlašování pracovních akcí

Pracovní akce nejsou veřejně oznamovány. Prosíme osoby, jež se mohou a chtějí občas zúčastnit pracovních akcí, aby se ozvaly. Pouze těmto osobám, jež se samy ozvou, jsou zasílány konkrétní termíny pracovních akcí.

Počet pozvaných osob není vždy stejný, záleží na druhu prací. Minimálně 2 osoby. Maximálně 6 osob. Pozvání a potvrzení účasti se uskutečňují e-mailem.

Kontakt

Kontaktní e-mailová adresa je uvedena ve spodní části této stránky neboli v patičce.

Správní rada CAŽ, o. p. s.