Číslo účtu: 199677376/0300
Středa 27. 10. 2021 Podzim. Měsíc ubývá.   V novu bude 4. 11. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 
 Služby v oblasti životosprávy a prevence nemocí - životospráva.cz

Knihy

Zde uvedený seznam knih představuje prověřený informační zdroj, jehož lze využívat při studiu adaptační životosprávy. Průběžně budou do seznamu přidávány další významné knižní tituly.

Doporučená mimointernetová četbaMarie Úlehlová-Tilschová

Česká strava lidová

(Družstevní práce 1945)

Objevné, čtivé a přitažlivé pojednání o české lidové stravě od nejstarších dob až po nástup moderny. Významná kniha české i světové literatury. Marie Úlehlová-Tilschová, někdy se podepisující jako Mimi Úlehlová-Tilschová, je stále nedoceněnou badatelkou v oblasti dietetiky, etnografie výživy, praktického vaření aj.

Zda kniha vyšla v novém vydání po r. 1989, nám není známo. Zatím jsme se s ní nesetkali, ačkoliv nové vydání by jistě zasloužila. Nepochybně by přitáhla čtenářstvo jak laické, tak odborné.
Marie Úlehlová-Tilschová

Výživa ve světle věků

(Česká grafická Unie 1945)

Také tato kniha Marie Úlehlové-Tilschové představuje unikátní dokument z oblasti etnografie výživy, tentokrát s úctyhodným přesahem za hranice českého státu. V knize jsou pojednány výživové systémy a zvyklosti z mnoha zemí světa. Dále jsou pojednány dopady starých a nových potravin na zdravotní stav lidí různých národů.

Všechny knihy Marie Úlehlové-Tilschové rádi odkoupíme nebo přijmeme jako dar pro knihovnu společnosti. Taktéž uvítáme jakékoliv životopisné, profesní a obecně lidské údaje o autorce. Nabídky směrujte na naši e-mailovou adresu uvedenou v patičce této stránky.
Harriet Beinfield, Efrem Korngold

Průvodce čínskou medicínou

(Nezávislý novinář 1996)

Jedna z prvních knih zaměřených na dietetiku a životosprávu z pohledu tradiční čínské medicíny. Cenný zdroj informací o taoistických principech zdravého života. V knize jsou doporučeny byliny a zeleniny, které lze v ČR nesnadno získat. Některé lze vypěstovat, jiné zakoupit v institucích, jež se zabývají tradiční čínskou medicínou.

Smutným defektem knihy je méněcenná anotace na zadní straně obálky, jež je důsledkem nekritického přebírání anglosaských jazykových zvyklostí. V anotaci se píše: „Přicházíme s publikací dvou amerických lékařů, Harrieta Beinfielda a Efrema, kteří tradiční čínskou léčbu studovali několik let v Číně.

Teprve při čtení knihy se dozvíme, že dva američtí lékaři představují heterosexuální manželský pár a že Harriet Beinfield je Harrieta Beinfieldová.
Penelope Odyová

Tajemství tradiční čínské medicíny

(Svojtka & Co. 2003)

Velikostí malá, avšak kvalitou informací velká kniha. Kapesní formát nebyl zneužit k povšechnému a zobecňujícímu zpracování. Kniha obsahuje kompaktní a nerozvláčné informace z oblasti tradiční čínské medicíny, především fytoterapie. Zvláštní pochvalu zaslouží překlad knihy, jehož autorkou je Hana Himmelsbergerová.

Kladem překladu je mj. důsledné používání mezinárodní normy pro zápis čínských slov latinkou, tzv. normy pinyin (pchin-jin). V praxi se čínská slova běžně píší podle české transkripce nebo podle transkripce anglické, event. francouzské nebo jiné. Jak se komu hodí, případně se nabízí „lesní směs“ různých národních transkripcí. Chaos v psaní čínských slov je špatnou vizitkou nejednoho velkého nakladatelství.
Barbara Temelie

Výživa podle pěti elementů

(Eugenika 2002)

Praktická kniha, jež může sloužit jako učebnice taoistického vaření, tj. vaření podle pěti elementů, resp. vaření podle tradiční čínské medicíny. Zajímavá a čtivá kniha Barbary Temelieové je velkou pomocnicí začínajícím i pokročilým. Doplňkem knihy je velký plakát s grafickým tříděním potravin podle pěti prvků či elementů taoistického světopoznání.

Kniha obsahuje správné klasifikace podle yin a yang (jin a jang), proto je možné se podle ní učit rozeznávat, co je yin a co yang. Tato informace o správně pojmenovaných kvalitách yin a yang je důležitá, neboť od 80. let 20. století vycházejí u nás knihy, jež podávají některé klasifikace yin a yang nesprávně.

Převážně se jedná o knihy o makrobiotice poplatné učení Georga Ohsawy a Michia Kushiho. Chyby přinesla i slavná Křížovka života od Josefa Jonáše. Rozpínavost, odstředivost a stoupání, mezi potravinami cukr, alkohol aj. jsou klasifikovány jako yin. Naproti tomu smršťování, dostředivost a klesání, mezi potravinami kuchyňská sůl, sójové omáčky aj. jsou klasifikovány jako yang.

Skutečnost, že se jedná o „obecně oblíbené omyly“, vyšla najevo teprve s prvními knihami o taoismu a tradiční čínské medicíně, jež u nás vyšly po r. 1989.

Budeme si pamatovat, že jevy jako rozpínavost, odstředivost a stoupání jsou yang, stejně jako potraviny způsobující takové jevy v lidském těle, např. cukr nebo alkohol. Naproti tomu fenomény smršťování, dostředivosti a klesání jsou yin, stejně jako potraviny způsobující stejné fenomény v lidském těle, např. kuchyňská sůl nebo sójové omáčky.
Henry C. Lu

Čínský systém léčby potravinami

(Fontána, rok vydání neuveden)

Čínský systém léčby potravinami kvalifikovaně informuje o vlastnostech potravin. Kniha je praktickou učebnicí, jež učí správné orientaci v dosud málo známé oblasti energetických potencí potravin. Neznámé účinky známých potravin způsobí nezasvěcenému čtenářstvu dozajista velké překvapení.

Závažným nedostatkem je chybějící vročení neboli údaj o roku vydání. Kniha tak ztrácí dokumentární hodnotu. Toto „opatření“ mělo pravděpodobně knize zajistit, aby zůstala novinkou ještě sto let po vydání.

Z nakladatelství Fontána jsme zvyklí na horší knihy s překlepy, jazykovými chybami a reklamními inzeráty uvnitř textu. Za tuto knihu je třeba poděkovat. Letopočet vydání, až jej zjistíme, si k tiráži doplníme obyčejnou tužkou