Číslo účtu: 199677376/0300
Neděle 16. 5. 2021 Jaro. Měsíc dorůstá.   Úplněk bude 26. 5. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 
Volné čtení -> ŽivotosprávaKonečně jaro

V zimě oživoval krajinu jen vítr protékající nahými větvemi stromů. Ale každá zima skončí. Dnes už znovu kvetou krokusy, ladoňky, fialky. Zpívají ptáci. Psi štěkají dotčeni jarním neklidem a vůněmi obluzené kočky se toulají po nocích. Kdyby jarní energie nebyla přítomna, rostliny a zvířata by na ni nereagovaly.

Jarní rozkvétání

Mnozí lidé vnímají jaro jako nejkrásnější období v roce. A mají proč. Všechny živé bytosti, jejichž životní projevy byly dosud sevřené zimou, reagují na zesilující sluneční energii a rychle zaplavují zemi novým životem.

Rozkvétají první trvalky, loňská semena klíčí a ke světlu se derou první zelené lístky, ze spletitých kořenů stoupá síla stromů a keřů. Ptáci radostněji zpívají, zvířata se stávají aktivnějšími, pohyb v přírodě se zrychluje, rodí se mláďata. Lidé rozjasňují tváře a dýchají vzduch sytý probuzeným životem.

Co bylo skryté a dřímající, stává se zjevným a aktivním. Lidé, kteří v zimním období dobře chránili svoji energii, reagují na přicházející jarní síly stejně jako rostliny nebo zvířata. Stávají se radostně aktivními bez známek únavy.

Naproti tomu lidé, kteří se během zimy dopustili závažných chyb v životosprávě, mohou očekávat velkou únavu, jež bývá nesprávně nazývána únavou jarní. Zmíněná únava získala pojmenování podle období, v němž se projevuje, avšak jarní období žádnou únavu nezpůsobuje. Právě naopak, jarní období probouzí přirozenou a radostnou aktivitu.

Situace se hodně podobá rannímu vstávání, jež pro mnohé denaturované osoby znamená nepříjemný stav podobný kocovině. Často i společensky významní lidé o sobě se zalíbením prohlašují, že dvě hodiny po probuzení zůstávají nepoužitelní, neboť jejich mozek prý jen pomalu získává provozní teplotu. Pravda je jinde, dobře adaptovaný člověk se samovolně probouzí s rozedněním a ihned po probuzení cítí přirozenou potřebu vstát a být aktivní.

Jestliže jeden rok vnímáme jako jeden den, potom jaro v průběhu roku je jako ráno v průběhu dne. Správně bychom jarní únavu měli nazývat únavou z nesprávné zimní životosprávy. Jenom si představme, jak celá příroda spolu s námi podlehne jarní únavě. Stromy, keře, květiny, ptáci, zvířata, hmyz...

Místo dramatického nástupu života jen nejisté rozkvétání ohnutých a dolů svěšených květů. Unavené kočky leží na zemi a ignorují myši, jež se kolem nich unaveně potácejí. Ptáci nezpívají a nestaví hnízda. Rostliny vyrostou několik milimetrů, načež si dají pauzu, aby nabraly dech. Nesmysl, že?

Příčina lidské únavy je skryta v neporozumění přírodním procesům, nepřizpůsobení přírodnímu pořádku a neznalosti přírodních rytmů. Příčinou lidské únavy je neochota ukáznit se ve stravě, intimních stycích, komunikaci, spánku, jedním slovem v životosprávě.

Ale obraťme list, konec poučování, kárání a napomínání. Milí lidé, je jaro, konečně zase jaro...! Kdy jindy začít nový život, ne-li na jaře? Kdy jindy začít reagovat na prostředí, jež nás obklopuje a vytváří? Kdy jindy přestat chybovat v životosprávě, když ne na jaře?

Lenka Volmová

Nové jaro, nový začátek

V Číně se měří čas podle lunárního kalendáře, v němž jsou roční období proti západnímu kalendáři posunuta dopředu. Nový rok začíná na jaře, a jaro začíná pro Číňany kolem 4. února. (Léto začíná kolem 5. května, podzim kolem 7. srpna a zima kolem 7. listopadu.) Číňané vnímají energie v přírodě jinak než Zápaďané. Jaro je vždy obdobím nového začátku, což má samozřejmě své další souvislosti.

Pro Číňany je v přírodě jarní energie přítomna již začátkem února. Není ještě silná, nicméně její přítomnost lze již dobře zaznamenat při procházce přírodou. Ve vzduchu je přítomna něžná, teplá a vlhká vůně, jež předznamenává nový život.

Skutečný nástup jarní energie se samozřejmě neřídí podle kalendáře. Někdy přichází předčasně, jindy opožděně. A podle toho se projevují různé zdravotní obtíže, v horším případě nemoci.

Když v přírodě jarní energie již nastoupila, leč v živém organismu dosud nikoliv, je třeba v organismu aktivovat s jarem související orgán, totiž játra. Když ale jarní energie v přírodě dosud nenastoupila, ačkoliv v živém organismu již ano, potom je třeba játra tlumit.

V zimě zněl v korunách stromů jen vítr. A najednou je jaro v plné síle, zpívají ptáci, sníh je nadobro pryč, v zahradách kvetou květiny, psi štěkají jako o závod a lidé si mají stále co povídat. Kdyby jarní energie nebyla v prostředí přítomna, rostliny, zvířata a lidé by na ni nemohli reagovat.

Na Západě je jaro vnímáno až v okamžiku, kdy je nepřehlédnutelné a v plné síle. Ale když je něco v plné síle, je pozdě na to reagovat. Reagovat a adaptovat se na změnu můžeme nejlépe v samém jejím začátku. Proto je dobré již od začátku února provádět životosprávné úpravy, jež umožní prožít jaro s radostí, bez únavy, v přílivu pracovního nadšení a s pocity vděčnosti za dary života.

Vladimír Volma5. 5. 2006 Čtenost: 5214 Rubrika: Životospráva


Ptačí budky
V zahradách, v nichž nežijí a nezpívají ptáci, je něco v nepořádku. Pravděpodobně tam panují pro ptáky nepříznivé podmínky. V takových zahradách jsou potom podmínky hodně příznivé pro život hmyzích škůdců. Co s tím? Někdy postačí rozvěsit na stromy ptačí budky.
Společný život v zahradě
Kouzlo zahrad jistě nespočívá jen v rostlinné výrobě. Do zahrad chodíme také odpočívat, těšit se životem vprostřed zeleně, zkrátka vracíme se do přírody, z níž jsme vyšli. Skutečnou živou přírodu však nalezneme jen v takové zahradě, v níž nebudeme žít sami.

 


Kontaktní adresa: centos.cz. Mobil: 777986391. Skype: vladimir777986391. Další publikování nebo
jiné šíření zde poskytovaných textů je bez písemného souhlasu vlastníků autorských práv zakázáno.
© CAŽ, o.p.s., autorky a autoři článků, 2006-2011. Nezávislé sledování návštěvnosti: