Číslo účtu: 199677376/0300
Středa 23. 6. 2021 Léto. Měsíc dorůstá.   Úplněk bude 24. 6. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 
Životosprávný klub -> AktualityŽivotosprávný týden 2010

Lze prodloužit lidský život? Nepochybně ano! Nejsnadněji lze život prodloužit v čase, kdy to nejméně potřebujeme, kdy jsme mladí a máme mnoho sil. Ve chvíli, kdy to potřebujeme nejvíce, kdy už jsme staří a mnoho sil nám nezbývá, už to tak snadné není. Skutečnost někdy bývá nesnadno pochopitelná a málo ohleduplná.

Prodloužit život o pět let?

Pět let je hodně, nebo málo? Stojí pět let života za to, abychom vůbec usilovali? Odpověď nebude vždy stejná, vždyť jeden a týž člověk odpoví jinak ve dvaceti, a jinak v sedmdesáti letech.

Současné prefabrikované myšlení snadno přijímá fakt, že jestliže po čas jednoho týdne opravujeme dům či automobil, prodloužíme tím jejich životnost o dobu značně přesahující jeden týden. U domu lze hovořit o desítkách let navíc, u automobilu o prodloužení o roky.

Člověk zajisté není dům ani automobil, nicméně cílená pozornost a aktivita ve smyslu sebeobnovy, sebestrukturace a vytvoření dokonalejší adaptace bezpochyby musí přinést tytéž přitažlivé výsledky, totiž prodloužení životnosti člověka neboli delší dožití.

Je smutné, že současné moderní myšlení se touto cestou neubírá, ačkoliv v tradicích mnohých národů bývalo hledisko dlouhého života vždy důležité. Kdysi dávno k cíli dlouhého života směřovalo veškeré hluboké lidské poznání.

Dnes je tomu jinak. Pro mladé lidi je konec života natolik vzdálený, že se jím odmítají zabývat. Starší lidé pak s nábožným sebezapřením svěřují své životy do rukou lékařských, či spíše farmaceutických, příp. léčitelských. Lidské zdraví a délka života jsou tak výhradně věcí druhých osob.

Přesto žádný člověk nechce umřít předčasně, pročež by se mohlo zdát, že praktiky prodlužování a zkvalitňování života budou v popředí lidských zájmů. Žel opak je pravdou, v popředí většinových lidských zájmů jsou ponejvíce takové praktiky, jež lidský život zkracují a jeho kvalitu mění v utrpení.

Novými příkazy doby jsou notoricky známé absurdní slogany: „Užívej, dokud můžeš! Žij naplno, žiješ jenom jednou! Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství! Jez všechno, co ti chutná! Cukr (rozuměj rafinovaná sacharóza) je důležitý pro mozek! Co tě nezabije, to tě posílí. Tělo má odejít do hrobu zhuntované. Onanuj, je to zdravé! Co nejčastěji orgasmuj, je to zdravé! Kouřili umřeli, nekouřili, umřeli rovněž! Na něco umřít musíš! Každá nemoc je zanedbaný chlast! Dědeček kouřil, pil slivovici, jedl sádlo, denně souložil, a dožil se stovky!“ A jistě sami znáte nějaké další slogany, podobně najapné.

Mladí i staří se ochotně podrobují informačnímu násilí lifestylových časopisů a televizních reklam. Obětavě konzumují vše, jen aby doplnili obsah optiminerálu či jiné nesmyslné vymyšlenosti. Žvýkají žvýkačky pro mrazivý dech, zahřívají se veřejnoprávně propagovaným alkoholem, polykají tabletky pro ďábelské ztopoření pohlaví, natírají chléb televizním máslem, pijí sebevražedné limonády. Ženy si barví vlasy, nalepují umělé řasy a umělé nehty, aby se staly samy sebou…!

V takto pustém, informačně znásilněném a zmateném světě, v němž žití je redukováno na pouhé otroctví zaměstnanosti, kompenzované svobodou nakupování a konzumování, se kvalita lidského života valem snižuje. Můžeme si stokrát namlouvat, že jsme zdraví, šťastní a bohatí, přesto na samu skutečnost tahle autosugesce nezabírá. A tak jsme stále více nemocní, stále odcizenější přirodě, a tudíž odstřiženější od zdroje přirozeného štěstí, stále chudší svým poznáním přirozené souvislosti a pravé nutnosti.

Co dělat? Ptejme se stále znovu! Odpověď není daleko, je třeba dělat, co je nutné! „A co je nutné?“ zeptá se malý vystrašený človíček stěsnaný pod vytahaným žaludkem a rozplizle sulcovitou slinivkou břišní. Odpoví jiný malý človíček, dosud schovaný uprostřed hrudi, hned vedle horkého a nejistě tlukoucího srdce: „Nutné je to, co je třeba, není to ani co musíme, ani co chceme!“

Rekondiční a posilující dovolená

V rámci programu Centra adaptační životosprávy, o . p. s., jsme uspořádali desítky víkendových, ale i jednodenních seminářů. Společnou nevýhodou byl nedostatek času. Setkání byla nabitá informacemi, poskytovanými v krátkém časovém úseku. Vaření, cvičení, přednášky…!

A též je nevýhodou krátkých seminářů, že během dvou třech dnů v organismu sice nastanou jisté změny, ale tyto se navenek příliš neprojeví, takže ve vědomí se změny k lepšímu zobrazí jen nezřetelně. Naproti tomu týdenní korektní životospráva přinese markantnější změny, jež se ve vědomí zobrazí už velmi zřetelně, což je důležitý moment přispívající k setrvání v novém režimu.

Nový seminář je proto jiný v tom, že je pojat jako týdenní rekondiční dovolená k posílení vnitřních orgánů, v níž bude užitečné rozumně spojeno s příjemným. Všichni společně prožijeme ukázkový životosprávný týden. Nejen vaření, cvičení, přednášky, ale také výlety, individuální rozhovory, hry, osobní volno, odpočinek, koupání v  rybníce, slunění atd. Krátce napsáno, bude to rekondiční a posilující dovolená.

Krédem akce je prodloužení života o pět let. To není nadsázka, ale vážně míněný záměr, jsoucí ve shodě s kritickým rozumem, o nějž se v našem programovém usilování opíráme.

Takže co se bude dělat v průběhu životosprávné týdenní dovolené? Vařit se bude v prostorné a dobře vybavené kuchyni. Každá příprava jídla bude spojena s výkladem a každé jídlo bude společným dílem všech zúčastněných.

Jíst se bude v jídelně. Cílem je osvojení cenných praktických zkušeností, kterak v běžném životě snadno a dobře praktikovat správnou výživu podle dietetiky tradiční čínské medicíny. V programu nebudou chybět oblíbené a prospěšné rituály jedení.

Cvičit se bude v příjemné tělocvičně, a pakliže počasí dovolí, též venku pod širým nebem. Nejčastěji v přihlehlém romantickém zámeckém parku. Cvičit se bude indická jóga podle André van Lysebetha a čínský qigong (čchi-kung) podle Yang Jwing-minga.

V programu je též seznámení s tantrickými principy koncentrace, kontemplace a meditace. Zvláštností bude noční rituál v místním hřbitově, jehož cílem je posílení sebedůvěry a ovládnutí úzkosti (a dalších destruktivních emocí) metodou ukázněného zklidnění mysli. Dlužno dodat, že místní hřbitov v Moravci je senzoricky hodně zajímavým místem, ale podrobnosti podržíme v tajnosti a prozradíme až při setkání.

Osvojíme si cenné informace o vybraných českých bylinách, a jejich účinnosti z hlediska tradiční čínské medicíny. U základních potravin poznáme jejich vlastnosti dle tradiční čínské medicíny a dietetiky, především tropismus (působení v určitých meridiánech) a tepelnou účinnost. Při vycházkách do okolí se naučíme poznávat divoké zeleniny a byliny, jež odedávna sloužily našim předkům za pokrm a lék.

Také se budeme učit teoretickým základům tradiční čínské medicíny a dietetiky. Společně budeme tancovat, zpívat, recitovat mantry, relaxovat, poslouchat alikvótní zpěvy, hrát komunikační hry, vzájemně se poznávat. Tradičně nebude chybět oblíbené povídání o sexu, lidštěji napsáno povídání o milostném umění.

Program počítá s osobními konzultacemi, při nichž bude možné rozkrýt rozličné konkrétní potíže související s životosprávou a partnerským soužitím. Podle závažnosti a specifických možností bude doporučeno nápravné opatření směřující k odstranění potíží.

Sečteno a podtrženo, účastnice a účastníci si z týdenní dovolené, kromě vzácných vědomostí, dovedností a zkušeností, odvezou jistotu, že jejich životy během Životosprávného týdne 2010 získaly pět let žití navíc. Ačkoliv není možné tuto okolnost exaktně ověřit, přesto je možné jí přiznat realitu, jelikož kauzalita (příčinnost) délky a kvality lidského života je nezpochybnitelnou životní jistotou.

Dodejme, že zde neplatí přímá úměrnost, takže zcela určitě po dvaapadesáti životosprávných týdnech nebudeme žít déle o dvě stě šedesát let. Také je pravdou, že pokud se týdenního semináře zúčastní osoba hodně pokročilá v praktikování adaptační životosprávy, její přírůstek délky života bude poněkud skromnější, leč přesto významný.

Organizační pokyny

Seminář Životosprávný týden 2010 se uskuteční v penzionu U Výletů, v obci Moravci. Začne v neděli 13. 6. v 16.00 h a skončí v sobotu 19. 6. ve 14.00 h. Oficiální zahájení v neděli v 17.00 h večeří. (Pozdějším příchozím večeři nesníme, ale uschováme.) Oficiální ukončení v neděli ve 12.00 h obědem.

Běžný pracovní den začne v 6.00 h budíčkem a skončí v 22.00 h ulehnutím. Poskytují se tři kompletní jídla denně. Pro diabetiky lze dohodnout dvě malé svačiny navíc. Jako vždy bude umožněno zakoupení specifických potravin, a to za výrazně nižší ceny než v běžných obchodech.

S sebou přezůvky, deku ke cvičení nebo jako hřejivý pléd při eventuálním pobytu venku, sešit na poznámky, tužku, cvičební oděv. Optimální kapacita semináře činí dvacet až třicet osob. Vzhledem k pozdnímu oznámení tohoto propagačního textu prosíme o urychlené přihlášení telefonem nebo e-mailem.

Cena semináře činí 4 800 Kč (program, strava, ubytování). Zálohu ve výši 2 400 Kč nutno co nejdříve poukázat na bankovní účet Centra adaptační životosprávy, o. p. s. Číslo účtu: 199677376, kód banky 0300. Záloha je nevratná. Při neúčasti z vážných důvodů lze vrátit zálohu po vzájemné dohodě.

Platbu zálohy označte libovolným variabilním symbolem. Na níže uvedenou e-mailovou adresu pak sdělte variabilní symbol, výši zaplacené zálohy a jména přihlašovaných osob.

Jakmile se záloha projeví v našem účtě, místo v semináři bude napevno rezervováno. Přijetí zálohy potvrzujeme okamžitou e-mailovou zprávou. Zálohu je třeba odeslat co nejdříve, jedině tak lze místo v týdenním semináři s jistotou rezervovat.

Další informace rádi podáme e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní e-mailová adresa: info[zavináč]zivotosprava.cz. Kontaktní pevný telefon: 469319538. Mobilní telefony: 777122986 (Lenka) nebo 777986391 (Vladimír). Kontaktní osoby: Lenka a Vladimír

Těšíme se na další milé setkání při semináři v obci Moravci. Čtenářky a čtenáře, již dočetli až sem, vybízíme k většímu zaujetí pro adaptační životosprávu, předcházení nemocem a tvorbu lidského štěstí.

Zván je každý, kdo se nebojí pravdy a komu je život milý!

Vladimír Volma

Informace o obci Moravci k nahlédnutí ZDE


Informace o penzionu U Výletů k nahlédnutí ZDE

Miniseminář v Nových Hradech - listopad 2008

Přednáška v litomyšlské čajovně - září 2009

Podzimní seminář v Moravci - říjen 20091. 5. 2010 Čtenost: 7572 Rubrika: Aktuality


Ptačí budky
V zahradách, v nichž nežijí a nezpívají ptáci, je něco v nepořádku. Pravděpodobně tam panují pro ptáky nepříznivé podmínky. V takových zahradách jsou potom podmínky hodně příznivé pro život hmyzích škůdců. Co s tím? Někdy postačí rozvěsit na stromy ptačí budky.
Společný život v zahradě
Kouzlo zahrad jistě nespočívá jen v rostlinné výrobě. Do zahrad chodíme také odpočívat, těšit se životem vprostřed zeleně, zkrátka vracíme se do přírody, z níž jsme vyšli. Skutečnou živou přírodu však nalezneme jen v takové zahradě, v níž nebudeme žít sami.

 


Kontaktní adresa: centos.cz. Mobil: 777986391. Skype: vladimir777986391. Další publikování nebo
jiné šíření zde poskytovaných textů je bez písemného souhlasu vlastníků autorských práv zakázáno.
© CAŽ, o.p.s., autorky a autoři článků, 2006-2011. Nezávislé sledování návštěvnosti: