Číslo účtu: 199677376/0300
Středa 23. 6. 2021 Léto. Měsíc je v úplňku.   V novu bude 10. 7. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 
Životosprávný klub -> AktualityJarní semináře 2009

Semináře v nastávajícím roce buvola budou probíhat jinak než v předchozích letech. Nově přibudou komorní semináře s intenzívní výukou, avšak jen pro malý počet zúčastněných. Jak praví staré rčení, z nouze uděláme ctnost a výrazněji zamíříme od kvantity ke kvalitě.

Jarní procitnutí

Jarní semináře v roce 2009 budou realizovány v nové podobě. Změna, k níž jsme se rozhodli, vyplývá ze zkušeností s minulými semináři. Ubytovací zařízení nejsou levná, a navíc musejí být objednána dlouho dopředu. Do poslední chvíle pak není jisté, zda se přihlásí alespoň dvacet osob, aby se zaplatilo ubytovací zařízení a ostatní režijní náklady.

Stalo se nám dvakrát, že jsme na poslední chvíli museli objednávku ubytování odvolat, protože se do semináře přihlásilo málo lidí. Je to nepříjemné, neboť ubytování musí být dlouhodobě rezervováno, a my je na poslední chvíli zrušíme.

Proč je o životosprávu malý zájem

Není divu, že o výuku adaptační životosprávy je malý zájem. A podobně je malý zájem o výuku praktických dovedností, jež stabilizují partnerské vztahy a společný život činí nepomíjivě zajímavým a trvale udržitelným.

Většina lidí dnes respektuje jinou životní cestu, společenskou prioritou je spotřební konformismus, životní cesta jasně vymezená diktátem spotřeby. Algoritmem chování nového konformního člověka je bezohlednost k tradičním hodnotám a posedlost tzv. užíváním života, spočívající v plýtvání silami a trvalém poškozování vlastního, již tak dost nalomeného zdraví.

Nové konformní chování společnosti středního proudu je uměle vytvářeno účelovými informacemi, jimiž beztrestně operují mocní a privilegovaní tohoto světa. Majitelé médií, reklamní agentury, politikové, elitní odborníci, lékaři, farmaceuti, vláda, parlament, poslanci, obchodníci, výrobci, zvláštní ústavy pro účelové informace, katoličtí církevní funcionáři aj.

Skutečnost, že občanské veřejnosti je institucionálně upíráno základní lidské právo, totiž právo na pravdu, je přímou příčinou informační kalamity, jejíž dopad je netušeně široký. Od skutečnosti, že Česko už řadu let obsazuje první místo na světě ve výskytu rakoviny tlustého střeva, přes skutečnost, že každý desátý Čech už má cukrovku, až k dalším alarmujícím údajům.

Další údaje vypovídají např. o pandemii obezity, alergiích, snížené imunitě, vrozených vadách, špatném zdravotním stavu mládeže, užívání drog, spotřebě alkoholu, počtech rozvodů, kriminálních činech, vraždách, sebevraždách atd.

Vše, co bylo namátkou vyjmenováno, je produktem informační kalamity a přímým následkem institucionálního upírání základního lidského práva na pravdu. Dávno před naším letopočtem vyslovil Siddhárta Gautama řečený Buddha cennou myšlenku, jež by měla vlát na standartě nad Pražským hradem a zářit nad vchody do parlamentů a ministerstev: „Existuje-li příčina, dostaví se následek!“

Pro neposlušné, kteří mají odvahu jít proti proudu

Jednoduchý a snadno pochopitelný zákon příčiny a následku nelze žádným radarem ani protiatomovým deštníkem, žádnou mravní proradností, politickou segregací ani sebevětší informační indoktrinací vyřadit z činnosti. Dokud budou existovat příčiny, zákonitě budou vznikat následky!

Tato jasná zákonitost, ve východním světopoznání označovaná jako vznešená pravda, vysvětluje všechny sociálně patologické jevy, jimiž je obtěžkán současný svět. Vysvětluje současnou multifaktoriální globální krizi ekonomiky, vědy, etiky, mravních autorit, zdravotnictví, zdraví, společenských elit, výživy, lidských vztahů atd.

Nejvyšší čas položit si otázku, jaké je východisko? Ač se to zdá málo pravděpodobné, východisko existuje, a není z říše pohádek ani zázraků. Východiskem není ani hloupá, falešná, a přece často opakovaná poučka, že každý musí začít sám u sebe, jež platí toliko v rozsahu uspokojování malé a velké potřeby.

Skutečným společenským východiskem je propojení a synchronizace lidského myšlení, projevení společné vůle, koncentrace společných myšlenek do jediného laserového paprsku zaměřeného k cíli, společná mysl vybuzená poznáním, že existuje utrpení, a zaměřená k prosazení základního lidského práva na pravdu.

Proces synchronizace myšlení nemusí vzniknout revoluční cestou, jak nás učí zastánci a provozovatelé současné segregované neboli reprezentační demokracie. Tito vyvolení si vysvětlují demokracii výhradně jako rozdělení privilegií moci, jako společensky odsouhlasenou aristokracii. O svá privilegia by samozřejmě neradi přišli.

Synchronizace myšlení spontánně vzniká také jako následek příčiny, jíž je sociálně zdravá společnost. Jinými slovy vzniká v plnokrevné, všelidové, vysoce strukturované, egoistickým toužením po moci nezmrzačené demokracii. Jen taková demokracie je skutečnou demokracií. A takovou je jenom a pouze demokracie participační, rovná neboli přímá, resp. polopřímá.

Demokracie tzv. zastupitelská představuje flagrantní, to jest do očí bijící návrat k feudálnímu principu patentovaného vládnutí. Již před více než dvěma sty lety významný učitel demokracie Jean Jacques Rousseau označil zastupitelskou demokracii za zvrhlou aristokracii.

Demokracie označovaná jako zastupitelská neboli reprezentační, to je demokracie segregační, při níž je občanská společnost z rozhodování vyloučena. Cílem takové společenské struktury je udržení mocenských privilegií v rukách jednotlivců při současném zachování iluze svobody pro veřejnost.

Životospráva není pouze jídlo, vyměšování a sex

Pro mnohé lidi je útrpné žít v současné době, kterou nejmenovaný sebeobdivující politik označil za nejsťastnější období v českých dějinách. Pro většinu lidí totiž mírou obecného štěstí nejsou jen vlastní pocity důležitosti, rozkoše, sytosti, moci aj. Sociálně zdraví lidé jsou šťastní, teprve když také ostatní lidé jsou šťastní, a když ani jiné živé bytosti nežijí v utrpení.

Bohatých lidí je dost, možná zbytečně mnoho, ale šťastných? Hledat košili ze šťastného člověka, již hledaly postavy v příbězích vícero světových autorů (J. Verne, L. N. Tolstoj, A. France...), byl by úkol nad jiné obtížný. Přitom být šťastným člověkem mezi šťastnými lidmi, to je hlavní smysl lidského života, hlavní poslání člověka, s nímž všichni přicházíme na svět.

A protože adaptační životospráva si všímá prostředí, v němž žijeme, a toto prostředí vnímá jako určující pro lidské zdraví, výkonnost, schopnosti, motivaci, správné pochopení reality atd., proto klademe důraz netoliko na sebeutváření, výživu, cvičení ap., ale také na porozumění politickému klimatu, v němž žijeme.

Chceme-li znát pravdu o spojitostech vlastního bytí s druhými osobami, o spojitostech s potravou, prostředím, dnem, nocí, ročními dobami, prací, oblečením a dalšími příčinnými činiteli našeho života, pak se nesmíme vyhýbat ani pochopení našich spojitostí s politickou strukturou, do níž patříme.

Budiž jasně napsáno, že právě posledně jmenovaný vztah patří k určujícím, jež vytvářejí příčiny, dávající vzniknout předvídatelným následkům, buďto nemocem, neurózám a trápením, anebo zdraví, štěstí a radostem. Proto je užitečné o věcech společných přinejmenším přemýšlet.

Jak přežít kalamitu

Přirozené prostředí je projevem odvěkého a stále trvajícího manželství smrti a života. Při každé kalamitě někteří jedinci přežívají, ačkoliv jiní hynou. Také v současné informační kalamitě zůstávají někteří lidé nedotčení, zatímco jiní...

Nedotčení prosívají informace vlastními síty, pročež úspěšně odolávají náporu mocenské indoktrinace. V informačně nevolnickém režimu představují skupinu nekonformních a neposlušných. Odmítají iluze a žádají pravdu. A přestože často nejsou vidět ani slyšet, zůstávají bdělí, připravení ve správnou chvíli správně rozhodovat. Takoví ale nejsou všichni.

A není divu, takový způsob života je oficiálně nežádoucí, takoví lidé totiž řádně neplní svoje spotřebitelské povinnosti. Konzumují málo, nekupují většinu doporučených potravin, nekouří, nepijí líh, jsou svobodní od televizí, nepouštějí k sobě ryčení a slovní průjmy z rádií, nečtou noviny, nenavštěvují lékaře, odmítají preventivní války, nechtějí americký radar, chtějí znát pravdu o řízené demolici amerických mrakodrapů WTC atd.

Centrum adaptační životosprávy si klade za cíl v rámci obecně prospěšné činnosti takové osoby vyhledávat a vycházet vstříc jejich přirozenému zájmu o relevantní informace. Rozhodnutí věnovat pozornost a čas menšímu počtu osob mimo jiné koresponduje s předpovědí životních podmínek v r. 2009. Tento rok podle tradiční čínské taoistické filosofie je rokem buvola.

Rok buvola

Co nás v roce buvola čeká? Rok buvola nás záhy ujistí, že trvalého úspěchu nelze dosáhnout bez tvrdé a odpovědné práce, přesněji napsáno dřiny. Pakliže z přílišné lenosti včas nezasejeme, nemůžeme po čase nikoho obviňovat, že nemáme co sklízet. Čekají nás mnohé úkoly a rozličné práce, jež bude nutné vykonat.

Rok buvola přeje disciplíně, proto je třeba pilně a poctivě pracovat. Neztrácet čas dohadováním s nadřízenými. Trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze za předpokladu, budeme-li pracovat pečlivě a poctivě, rok 2009 nepřeje žádným podvodům ani trikům.

Životními zkouškami, souženími a trápeními, jež přinese rok buvola, budou významně ovlivněny naše domovy. V roce 2009 je proto hodně potřebné uspořádat si rodinné záležitosti.

Minisemináře

Víkendové edukační akce pořádané nejvýše pro čtyři osoby, tak budou vypadat minisemináře, jež zavádíme jako nový typ obecně prospěšných aktivit. Některé budou předem oznamovány prostřednictvím webových stránek, jiné se uskuteční na základě přímých osobních jednání se zájemkyněmi a zájemci.

Naplnit miniseminář pro čtyři osoby nebude vyžadovat velkou propagaci, kterou jsme ostatně nikdy nedělali rádi, a proto bude možné více se věnovat explicitnímu (přímému, zřetelnému) podání informací.

Minisemináře přinesou intenzívnější podání teorie a praxe, poskytnou více praktického poznání přípravy a hodnoty jídel, více cvičení, relaxace, práce s tělem a myslí, více vzájemného sdílení.

Hlavní předností však bude více prostoru pro rozbor konkrétních osobních předpokladů. Dále více prostoru pro rozpoznání osobních konstitucí a kondicí, jakož i více prostoru pro rozbor a řešení případných zdravotních, partnerských či jiných problémů.

Minisemináře se uskuteční v Centru adaptační životosprávy v Nových Hradech. První termín pro veřejnost je 13. až 15. 3. 2009. Začátek v pátek v 17.00 h, konec v neděli v 15.00 h. Tři jídla denně, s diabetiky lze dohodnout dvě svačiny navíc. S sebou spacáky a přezůvky. Podrobnější informace po navázání kontaktu.

Cena činí 1 100 Kč za osobu. Zálohu ve výši 550 Kč prosíme zaslat na náš účet, jehož číslo najdete na titulní stránce tohoto webu, vpravo nahoře. Zálohu posílejte až na základě předchozí dohody telefonem či e-mailem. Jakmile se totiž závazně přihlásí čtyři osoby, miniseminář bude obsazen.

Kontaktní telefon: 469319538. Mobil: 777122986. Kontaktní e-mail: info[zavináč]zivotosprava.cz. Kontaktní osoby: Lenka a Vladimír

Vladimír Volma

Zloději medu - září 200831. 1. 2009 Čtenost: 6965 Rubrika: Aktuality


Ptačí budky
V zahradách, v nichž nežijí a nezpívají ptáci, je něco v nepořádku. Pravděpodobně tam panují pro ptáky nepříznivé podmínky. V takových zahradách jsou potom podmínky hodně příznivé pro život hmyzích škůdců. Co s tím? Někdy postačí rozvěsit na stromy ptačí budky.
Společný život v zahradě
Kouzlo zahrad jistě nespočívá jen v rostlinné výrobě. Do zahrad chodíme také odpočívat, těšit se životem vprostřed zeleně, zkrátka vracíme se do přírody, z níž jsme vyšli. Skutečnou živou přírodu však nalezneme jen v takové zahradě, v níž nebudeme žít sami.

 


Kontaktní adresa: centos.cz. Mobil: 777986391. Skype: vladimir777986391. Další publikování nebo
jiné šíření zde poskytovaných textů je bez písemného souhlasu vlastníků autorských práv zakázáno.
© CAŽ, o.p.s., autorky a autoři článků, 2006-2011. Nezávislé sledování návštěvnosti: