Číslo účtu: 199677376/0300
Úterý 28. 9. 2021 Podzim. Měsíc ubývá.   V novu bude 6. 10. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 
Ekocentrum -> Zdravá zahradaPtačí budky

V zahradách, v nichž nežijí a nezpívají ptáci, je něco v nepořádku. Pravděpodobně tam panují pro ptáky nepříznivé podmínky. V takových zahradách jsou potom podmínky hodně příznivé pro život hmyzích škůdců. Co s tím? Někdy postačí rozvěsit na stromy ptačí budky.

Proč budky zhotovovat a zavěšovat na stromy?

Pravděpodobně se nenajde člověk, který by na otázku po smyslu ptačích budek nedokázal dát alespoň nějakou odpověď. Uvádíme hned několik odpovědí, které jsou všechny stejně pravdivé:

Protože se dnes vysazují nízké tvary stromů se slabými kmeny, v nichž ptáci nenaleznou vhodné dutiny, takže v nich nemohou hnízdit. Dále protože majitelé zahrad nesnesou v zahradách odumřelé stromy ani stromy s trouchnivějícími větvemi, jež pravidelně odstraňují, čímž ptáky zbavují hnízdních možnosti.

Budky mají smysl také proto, poněvadž ptáci v zahradách hubí hmyzí škůdce zelenin a ovocných stromů. Dále protože je příjemné vstoupit do zahrady a slyšet štěbetání ptačích mláďat a vnímat dialogy mláďat a ptačích rodičů. A protože je krásné sledovat ptačí mláďata, když se učí létat. A protože ptačí zpěv lahodí lidským uším. A protože...

Je to dost důvodů k nenáročné lidské práci se dřevem?

Z čeho a jak budky zhotovovat

Budky zhotovujeme z prkének nebo krajinek jeden a půl až dva centimetry silných, nehoblovaných nebo hoblovaných jen po jedné straně. Nehoblovaná strana bude obrácena dovnitř budky. To je velmi důležité zvláště pro mláďata, neboť po hladkých stěnách by se jim špatně šplhalo k výletovému otvoru.

Budky zhotovujeme zásadně bez bidélek, protože bidélka usnadňují přístup dravců neboli predátorů k mláďatům. Budky zhotovujeme otevírací, aby mohl být vybírán starý hnízdní materiál, v němž se zdržuje a přežívá mnoho ptačích příživníků, např. blechy, štěnice, roztoči, muší larvy, klíšťáci aj.

Na níže připojeném obrázku je ukázán způsob otvírání budky přední stěnou. Přední stěna je nahoře výkyvně upevněna dvěma hřebíčky a dole uchycena obrtlíkem.

Můžeme ale zhotovit též budky s otvírací střechou. Všechny řezané nebo jinak opracované plochy očistíme od třísek a zarovnáme, aby k ostatním částem lépe přisedly.

Střechy budek můžeme pokrýt nepropustným materiálem, např. linoleem nebo plechem, a to tak, aby krytina na všech stranách o několik milimetrů přesahovala. Střecha je nejrizikovější částí budky, kvalitním provedením se značně prodlouží životnost díla.

Životnost budek zvýšíme též impregnačním nátěrem, nejlépe nenápadné hnědé barvy. Nátěr prodlouží životnost budek a zároveň sníží jejich nápadnost v přírodě. Ale pozor, ne všechny nátěrové hmoty jsou vhodné. Používáme výhradně ekologické nátěry, přednostně fermež (lněný olej) nebo rozehřátý včelí vosk. Vnitřky budek nenatíráme.

Lenka Volmová

Zavěšování, kontrola a údržba budek

Nejvhodnějším obdobím pro zavěšování budek je podzim. Budky do jara takzvaně oprší a částečně splynou s okolím. Zavěšování v předjaří a za časného jara je vhodné zejména pro takové druhy, jež se vracejí ze zimovišť. Pozdějším zavěšením zajistíme, že pro tyto později přilétající ptáky také nějaké vhodné budky zbydou.

Budky pro drobné pěvce se umísťují nejčastěji ve výškách dva až tři metry nad zemí. Budku ke stromu připevníme tlustým drátem, který se nebude do větve či kmene zařezávat. Zatloukání hřebíků do živých stromů se zásadně vyhýbáme. Takový postup je vlastní jen hlupákům, kteří nemají cit, takže nedokáží vnímat strom jako živou bytost, a navíc si jiný způsob zavěšení neumějí představit.

K zavěšení lze použít také silnější větev uříznutou tak, aby jedna její boční větev vytvořila hák. Použijeme větev z průklestu nebo kmínek s postranními větvemi. Na konci ponecháme jednu postranní větev, a to tak, aby s hlavním tělem větve svírala ostrý úhel. Celá větev tak bude v obrácené pozici, než v jaké narostla, takže postranní větev na konci vytvoří hák.

Na volný konec větve upevníme budku a hák zaklesneme do rozsošky nebo za nějakou silnější větev. Takto zavěšená budka je velmi snadno přenosná, navíc žádný strom ani málo nepoškodí. Každoročně lze takovou budku snadno zkontrolovat a případně opravit.

Budky zavěšujeme tak, aby vletové otvory nebyly orientovány k světové straně, z níž přicházejí nejčastější větry a srážky, totiž k severozápadu. V našich podmínkách je nejvýhodnější směr jižní, jihovýchodní nebo východní. Ptáci také ochotně osidlují budky zavěšené na světlých místech, budky v hustých porostech je přitahují méně.

Po skončení hnízdní sezóny je zapotřebí každou budku vyčistit a zkontrolovat technický stav, případně odstranit závady. Nejlepším obdobím pro údržbu je konec léta a začátek podzimu.

Při čištění budky odstraníme se starým hnízdem též hnízdní parazity. Ti ptákům hnízdění velmi znepříjemňují a oslabují mláďata. Zároveň zkontrolujeme připevnění budky ke stromu. Připevnění musí být pevné, ale drát se nesmí zařezávat do kmene.

Zhotovení budky pro sýkorky

Potřebujeme prkénka o síle asi dvou centimetrů. Pokud možno nehoblovaná nebo hoblovaná jen po jedné straně. Rozměry jsou uvedeny níže v obrázku. Údaje jsou podány v centimetrech. Vletový otvor má průměr tři a půl centimetru.

Nejprve přibijeme zadní díl k závěsné liště. Pak k zadnímu dílu přibijeme dno a boční stěny tak, aby dno bylo mezi stěnami. To je důležité pro stékání dešťové vody. Přední stěnu výkyvně připevníme dvěma hřebíky k bočnicím. Do bočnice vsadíme obrtlík. Připevníme stříšku.

Sestavení

K zadnímu dílu přibijeme dno a boční stěny tak, aby dno bylo mezi stěnami.

Přední stěnu výkyvně připevníme dvěma hřebíky k bočnicím. Do bočnice vsadíme obrtlík.

Vladimír Volma

Rozměry jednotlivých dílů

Sestavená sýkorčí budka

Použitá literatura: Ing. Petr Zasadil : Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků.

12. 10. 2008 Čtenost: 6588 Rubrika: Zdravá zahrada


Ptačí budky
V zahradách, v nichž nežijí a nezpívají ptáci, je něco v nepořádku. Pravděpodobně tam panují pro ptáky nepříznivé podmínky. V takových zahradách jsou potom podmínky hodně příznivé pro život hmyzích škůdců. Co s tím? Někdy postačí rozvěsit na stromy ptačí budky.
Společný život v zahradě
Kouzlo zahrad jistě nespočívá jen v rostlinné výrobě. Do zahrad chodíme také odpočívat, těšit se životem vprostřed zeleně, zkrátka vracíme se do přírody, z níž jsme vyšli. Skutečnou živou přírodu však nalezneme jen v takové zahradě, v níž nebudeme žít sami.

 


Kontaktní adresa: centos.cz. Mobil: 777986391. Skype: vladimir777986391. Další publikování nebo
jiné šíření zde poskytovaných textů je bez písemného souhlasu vlastníků autorských práv zakázáno.
© CAŽ, o.p.s., autorky a autoři článků, 2006-2011. Nezávislé sledování návštěvnosti: