Číslo účtu: 199677376/0300
Neděle 1. 8. 2021 Léto. Měsíc ubývá.   V novu bude 8. 8. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 
Životosprávný klub -> Aktuality

Zdraví a šťastní vlastními silami

Praktický seminář ve dnech 22. až 24. 6. 2007 v rekreačním zařízení Vranice, 2 km od Nové Vsi u Jarošova na Litomyšlsku. Jak vařit, jíst, cvičit, komunikovat a intimně žít, aniž bychom si ubližovali. Revize obecně rozšířených klišé, že každý má svou pravdu, že o lidském zdraví rozhodují nadpřirozené bytosti a že tělo má jít do hrobu zhuntované. Rituály vítání léta.

První letní víkend

V rámci projektu „Zdraví začíná na talíři“ se od 22. do 24. 6. 2007, právě o prvním letním víkendu, uskuteční další praktický seminář adaptační životosprávy. Oficiální zahájení v pátek v 17.00 h. Přípravy začnou již od 14.00 h, takže je možné dorazit dříve. Konec semináře v neděli ve 14.00 h.

Přeběžným cílem cesty je obec Nová Ves u Jarošova, jež se nachází 17 km západojihozápadně od Litomyšle. V této obci je třeba se zeptat na cestu do osady Vranice, kde se nachází rekreační středisko, resp. turistická ubytovna TJ Jiskry Litomyšl. Cesta je dlouhá asi 2 km a bude označena provizorními ukazateli. Autem lze dojet až na místo.

Obsah semináře: praktická výuka vaření jídel přispívajících k dobré adaptaci v životním prostředí. Dobrou adaptaci je třeba chápat jako stav plného zdraví. Hlavní témata z oblasti výživy: výběr surovin k vaření, posuzování množství, vzájemné poměry, tepelné nebo fermentační úpravy atd.

Vedle praktického vaření jsou obsahem semináře také přednášky, diskuse, hry, cvičení a jiné zajímavé činnosti.

Bude se mluvit o komplexních polysacharidech, minerálních látkách, vlákninách, vitamínech, enzymech, nenasycených tucích, esenciálních aminokyselinách atd. Dojde na nové poznatky o energiích a informacích, jež jsou obsaženy v potravě. A také bude řeč o malých výhodách a velkých rizicích vegetariánství, vitariánství, fruitariánství, makrobiotiky, jedení brouků a červů, hladovění, astrální výživy atd.

Ani tentokrát nebude chybět téma, které se životosprávy významně dotýká a které se vždy těší velké pozornosti zúčastněných osob, totiž téma lidské sexuality. Budou probírány milostné vztahy, odlišnosti ženského a mužského prožívání, skryté zákonitosti intimního soužití, principy energetické komunikace, jednoduché komunikační hry aj.

Bude se cvičit qigong (čchi-kung) a jóga. Mluvit se bude také o rozdílech mezi těmito dvěma cvičebními systémy a zvláště o tom, pro které osoby je vhodnější qigong a pro které jóga. Budou praktikovány rituály vítání léta, ale to je vlastně překvapení, takže podrobnosti až na místě.

V krásném prostředí

Seminář se uskuteční v osadě jménem Vranice, jež se nachází asi 2 km od obce Nové Vsi u Jarošova. Objekt je v dobrém stavu, pokoje dvoulůžkové a čtyřlůžkové, nádherná velká a výborně vybavená kuchyně, jídelna, společenský sál s krbem, sociální zařízení atd.

Ale hlavně, objekt se nachází v nádherném lesním údolí, jímž se klikatě vine čistý lesní potok. V potoce je možné se ráno umývat, samozřejmě bez mýdel, zubních past a dalších chemických nezbytností, jež člověk rád odloží v umývárně, a to z ohleduplnosti k čisté vodě lesního potoka.

Lesní stráně kolem údolí jsou prosycené slunečním světlem, všude voní lesní půda, pryskyřice, jehličí, tráva, písek, mokré kameny, čistá voda. V takto opojném prostředí se ranní qigong stává nezapomenutelným zážitkem, jenž poskytne dostatečnou motivaci k pravidelnému cvičení po celý zbytek života. Fotka objektu je k nahlédnutí TADY!

Organizační podrobnosti

Denně se podávají tři hlavní jídla. Pro diabetiky jsou možné dvě malé svačiny navíc. S sebou přezůvky, spacák, blok na poznámky, psací náčiní, pohodlný cvičební oděv. Účast nutno předem přihlásit telefonem nebo e-mailem. Přihlášky se přijímají na e-mailové adrese: centrum, zavináč, zivotosprava, tečka, cz. Adresa je také uvedena v patě této stránky.

Cena za účast v třídenním semináři (ubytování, strava, program) činí 1000 Kč. Záloha ve výši 50 % je povinná a je třeba ji předem zaslat na účet č. 199677376 / 0300. V případě neúčasti se záloha nevrací.

Pro účastnice a účastníky semináře jsou připraveny tištěné informace s podrobnými recepty ke všem jídlům připravovaným během semináře. Nebudou chybět údaje o vlastnostech potravin a jejich specifickém působení na lidský organismus a nebude chybět ani doporučená literatura.

Na semináři bude možné zakoupit některé vybrané potraviny. Seznam a ceny uvádíme na konci textu. Pro orientaci jsou uvedeny běžně se vyskytující maloobchodní ceny, aby bylo zřejmé, že ceny Centra adaptační životosprávy jsou v rámci obecně prospěšné činnosti výrazně nižší než ceny obvyklé. Minimální objednávka potravin činí 10 g nebo 100 ml.

Potraviny je třeba objednat nejpozději čtyři týdny před začátkem semináře, tzn. nejpozději 26. 5., aby bylo možno včas připravit balíčky. Objednávky se přijímají e-mailem nebo telefonem. Kdo bude mít zájem o knihu „Nová škola milostného umění“ aneb „O lásce a milování bez sexuologických dogmat“, může si ji rovněž objednat a na semináři zakoupit, stojí 190 Kč.

Lenka Volmová

Zvedání jablka

Relativně novým hlediskem zdravé výživy je výběr potravin podle glykemických indexů. Přednost mají potraviny s nízkými glykemickými indexy. Takové potraviny totiž umožňují, aby se v lidské krvi udržovala vyrovnaná, rozumí se stále stejně vysoká a nekolísavá hladina glukózy neboli krevního cukru.

Vyrovnaná hladina glukózy pak prospívá jak lidem zdravým, tak nemocným, především nemocným cukrovkou, alergiemi a trávicími obtížemi. Velmi překvapivě a téměř hmatatelně prospívá také lidem s výkyvy nálad a citů, se zdánlivě bezpříčinnými projevy neklidu, nespavosti, únavy a dalšími fyzickými či duševními nesrovnalostmi.

Toto nové hledisko výživy teprve v r. 1981 poprvé konkrétně zformuloval kanadský odborník na výživu dr. D. J. A. Jenkins. Jeho práce se jmenovala Glykemic Index od Foods: A Physiological Basic for Carbohydrate Exchange. (Glykemické indexy potravin: Fyziologický základ pro výměnu uhlovodanů.) Práce vyšla v odborném časopise American Journal of Clinical Nutrition.

Vědecký svět tak už čtvrt století zná nebezpečí tzv. rychlých cukrů. Dokáže racionálně zdůvodnit, experimentálně prokázat a empiricky (na základě pozorování a zkušenosti) vyhodnotit skutečnost, že rychlé cukry jsou přímou příčinou závažných zdravotních problémů lidstva. Mimo jiné i masově se vyskytujících onemocnění cukrovkou, jichž jenom v Česku k celkovému počtu 750 tis. každoročně přibývá dalších 26 tis. Přesto se zatím nepodařilo vědecky potvrzené informace ve významnějším měřítku uvést do praxe.

Je snad taková praxe složitá na pochopení? Zcela jistě není. Praxe ignorování potravin s vysokými glykemickými indexy a jedení potravin s nízkými glykemickými indexy je jednodušší nežli složité přepočítávání joulů, dříve kalorií. A je hodně smutné, že mnozí výživáři, poradci a lékaři stále ještě podávají veřejnosti bezpodstatné informace o joulech, resp. kaloriích, jež nemají praktického významu.

Z hlediska joulů dobře vystačíme s informací, že jeden joule je asi tolik energie, kolik jí potřebujeme, chceme-li zvednout jedno jablko do výšky jednoho metru. Ostatní informace o joulech můžeme zapomenout, nejsou k ničemu. Dvě potraviny totiž mohou mít stejné energetické hodnoty, přičemž jedna způsobí cukrovku a obezitu, kdežto druhá naopak cukrovku stabilizuje a obezitu zredukuje. Obě potraviny totiž mohou mít stejné energetické hodnoty, avšak odlišné glykemické indexy.

Tradiční čínská medicína

Novým dietetickým hlediskem je také rozpoznávání potravin podle tepelné účinnosti a podle toho, které orgány v lidském těle jsou potravinami posilovány nebo oslabovány. Toto hledisko není nové s ohledem na tradice východního, zejména čínského světopoznání. Nové je toliko s ohledem na současný stav vědění v západních společnostech. Důkladně, racionálně a exaktně je účinnost potravin podána v dietetice tradiční čínské medicíny.

Poněkud rozmazanou kopií komplexního dietetického poznání tradiční čínské medicíny se stal výživový směr zvaný makrobiotika. Místy prezentovaný jako tradiční nauka, místy jako náboženství, místy jako věda, příp. jako energetická medicína. Žel obsahuje závažné systémové nepřesnosti a chyby, jež mohou vést k zdravotním poškozením. Naštěstí makrobiotické třídění potravin, vzhledem k chybám, jež obsahuje, natolik odporuje zdravému rozumu, že se od něj většina střízlivě uvažujících lidí dříve či později odvrací.

Méně může znamenat více

Podle poznatků tradiční čínské medicíny je možné výběrem potravin přispět k vlastnímu posílení oslabených orgánů, v případě diabetu k posílení, resp. vyživení nebo také ohřátí slinivky a sleziny.

Naproti tomu v moderní medicíně je dobře známo, že ústně podávané léky, jež mají zvyšovat vylučování inzulínu, oslabenou slinivku jen ještě více „ždímají“ a dále vyčerpávají, takže zhoršení stavu a budoucí kolaps jsou nevyhnutelné. Léčba tak vlastně směřuje k ještě většímu poškození slinivky, aby nakrásně mohlo být ordinováno totální řešení - externí inzulín.

Inzulín ale není léčivo, nýbrž chemická protéza. Proto by měl být trvale aplikován jen tam, kde slinivka je takříkajíc definitivně vyhaslá. V praxi tradiční čínské medicíny však nejsou výjimkou případy, kdy nedostatek inzulínu nebo jeho nefunkčnost představují stavy, jež definitivní nejsou, takže je možné je léčit a vyléčit. Žel po nasazení „ždímajících“ tablet či inzulínu se definitivními rychle stávají.

Také injekční podávání inzulínu má svá úskalí, i když je pravdou, že v indikovaných případech je řešením šetrnějším než „ždímající“ tablety. Přesto by neměla být opomíjena závažná skutečnost, že pravidelné podávání inzulínu nemocným znemožní pracovat na sobě.

Když diabeticky nemocná osoba např. začne jíst potraviny s nízkými glykemickými indexy, její spotřeba inzulínu se zmenší. A když si bude nadále píchat inzulín ve stejných dávkách, dopracuje se k zbytečným hypoglykemiím, neboť externí inzulín pracuje nesmlouvavě a pro změnu životosprávy nemá pochopení.

V takových případech je proto třeba důsledně sledovat glykémii neboli hodnoty glukózy v krvi, aby se vědělo, jak organismus reaguje na potraviny s nízkými glykemickými indexy, a teprve na základě naměřených hodnot stanovit množství podávaného inzulínu.

Nelze vyloučit situaci, že slinivka po určité době začne znovu vytvářet vlastní inzulín. V případě cukrovky druhého typu, kdy se hormon inzulín vytváří, ale buňky jeho tekuté informaci nerozumějí, nelze vyloučit situaci, že buňky po určité době znovu začnou vlastnímu inzulínu rozumět.

Potíž je v tom, že když se to stane, tak diabetická osoba, která si rutinně píchá stále stejné dávky inzulínu, to nemůže poznat. Vlastně to může poznat tím, že upadne do hypoglykemického stavu, neboť inzulínu je najednou příliš mnoho.

Aby nedošlo k nedorozumění, budiž upřesněno, že zde nebylo podněcováno k pacientské neposlušnosti, aby si diabetické osoby přestaly píchat inzulín. Byl zde pouze vyjádřen povzdech nad skutečností, že inzulín je používán se stejnou samozřejmostí jako zubní protéza, aniž by se vědělo, zda jej v podávaném množství organismus skutečně potřebuje. Nezřídkavé hypoglykemické stavy diabetiků, které jsou tak elegantně napravovány podáním cukru, jsou toho důkazem.

Na straně života

Každý den přibývá v Česku 71 osob nemocných diabetem. Předevčírem, včera, dnes, zítra, pozítří a každý další den. Ale nemoc si vybírá, nebere každého, pročež se vyplatí v rámci adaptační životosprávy učinit se pro ni nezajímavými. Vyplatí se žít tak, aby se nemoci v našich tělech nelíbilo, aby se nad námi ošklíbala a vyhýbala se nám velkým obloukem.

Jak toho dosáhnout? Především se musíme naučit správně vařit a jíst, to je první věc, kterou nemoc nemůže vystát. Potom přijde na pořad vědomé dýchání, způsobů existuje na tisíc, a téměř ke všem má nemoc vážné výhrady. A poté se pustíme do pomalých energetických cvičení, začneme praktikovat jógu nebo qigong (čchi-kung), nemoc je přímo nesnáší.

A co když už je pozdě? V tom případě začneme pozdě. Raději pozdě, než nikdy! Dokud nejsme mrtví či v hlubokém bezvědomí, stále můžeme vědomě stát na straně života, kde se nemoc zdržuje jen nerada.

A když nezbyde síla, a my už se nedokážeme udržet při životě? Nevadí, zemřít není tak strašné, musí to být dokonce zábavné, když to ukazují tak často v televizích. Strašné je zradit život, opustit jej dlouho před koncem a roky stát na straně smrti, a přitom se domnívat, jak intenzívně a vrchovatě žijeme.

Moudrá myšlenka

Zheng Manqing (Čeng Man-čching), mistr cvičení taijiquan (tchaj-ťi-čchüan) žijící v letech 1901-1975, říkával svým studentkám a studentům: „Investujte do ztráty!“

Pokud nerozumíte hned, nevadí, čekejte a přemýšlejte. Anebo přijeďte na seminář, kde se k mistrově taoistické myšlence určitě vrátíme.

Vladimír Volma

Potraviny, které lze na semináři zakoupit

POTRAVINA
Množství
CENA
Seminář
CENA
Maloobchod
Ječmenná sladinka
1 kg
82
112
Ječmenný slad
1 kg
24
neprodává se
Seitan, pšeničné maso
1 kg
63
neprodává se
Čistý pšeničný škrob
1 kg
28
neprodává se
Sezam bílý
1 kg
85
117 až 360
Houba Shitaké
1 kg
900
1 360
Houba Jidášovo ucho
1 kg
366
512
Mořská řasa Kombu
1 kg
1025
1623
Mořská řasa Arame
1 kg
1220
1600
Mořská řasa Hijiki
1 kg
1500
1800
Sójová omáčka Shoyu
1 litr
110
125
Sójová omáčka Tamari
1 litr
180
200

Informační leták A4

Leták k veřejnému šíření se nachází TADY! Prosíme osoby nám blízké a přátelsky nakloněné, aby leták vytiskly a rozšířily na viditelných místech, např. ve školách, čajovnách, klubech, čekárnách, prodejnách zdravých potravin ap.

Obrázky ze semináře 2006:

Nejmladší účastník medituje po dobrém jídle

Ochutnávka něčeho hodně dobrého a sladkého28. 3. 2007 Čtenost: 5895 Rubrika: Aktuality


Ptačí budky
V zahradách, v nichž nežijí a nezpívají ptáci, je něco v nepořádku. Pravděpodobně tam panují pro ptáky nepříznivé podmínky. V takových zahradách jsou potom podmínky hodně příznivé pro život hmyzích škůdců. Co s tím? Někdy postačí rozvěsit na stromy ptačí budky.
Společný život v zahradě
Kouzlo zahrad jistě nespočívá jen v rostlinné výrobě. Do zahrad chodíme také odpočívat, těšit se životem vprostřed zeleně, zkrátka vracíme se do přírody, z níž jsme vyšli. Skutečnou živou přírodu však nalezneme jen v takové zahradě, v níž nebudeme žít sami.

 


Kontaktní adresa: centos.cz. Mobil: 777986391. Skype: vladimir777986391. Další publikování nebo
jiné šíření zde poskytovaných textů je bez písemného souhlasu vlastníků autorských práv zakázáno.
© CAŽ, o.p.s., autorky a autoři článků, 2006-2011. Nezávislé sledování návštěvnosti: