Číslo účtu: 199677376/0300
Neděle 16. 5. 2021 Jaro. Měsíc dorůstá.   Úplněk bude 26. 5. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 

Ceník služeb Centra adaptační životosprávy, o. p. s.

Poradenství

Semináře

Nájemné vaření

Poradenství


Cena jedné konzultační hodiny
Sociální postavení osob, jimž jsou poskytovány služby
150,-Kč
Standardní osoby s přiměřenými příjmy.
75,- Kč
Studující, nezaměstnaní, ženy samoživitelky s dětmi, důchodci, invalidé.

Ke konzultacím je nutné se předem objednat. Konzultace mimo objednání jsou cenově znevýhodněny. Předem neobjednaná konzultační hodina stojí 500 Kč.

Speciální konzultace, např. adaptační cvičení, lze po dohodě s účastníky sloučit do jedné konzultace pro více účastníků současně.

Semináře

Přednáškové semináře

Tématická setkání, interaktivní přednášky, cvičení, komunikační hry. Délka trvání 4 h. Cena za osobu 200 Kč. Minimální účast 6 osob. Maximální účast 12 osob.

Jednodenní praktické semináře

Tématická setkání za účelem teoretické a praktické výuky. Společné vaření a jedení uvařených jídel. Trvání seminářů od 9.00 do 16.00 h. Cena 420 Kč za jednu osobu. Minimální účast 4 osoby. Maximální účast 8 osob.

Adaptační víkendy

Setkání za účelem poznání teorie a praxe adaptační životosprávy. Přísný denní režim s bohatým programem. Časné vstávání, cvičení, společná příprava jídel, společné jedení, komunikace, sdílení, relaxace, hry, pohybové aktivity, sezení u ohně aj.

Začátek v pátek v 18.00 h. Konec v neděli ve 14.00 h.

Zpoplatňovány jsou poskytované informace a nemateriální realizace programu. Pobyt, jídlo a nocleh zdarma. Cena za jeden adaptační víkend pro jednu osobu 900 Kč.

Připravují se 3 jídla denně, tj. 6 jídel v průběhu adaptačního víkendu. V pátek večer pouze čaj. V sobotu snídaně, oběd, večeře. V neděli snídaně, oběd, balíček na cestu.

Spaní na karimatkách ve vlastních spacácích. Kdo nemá, tomu lze zapůjčit, ale nutno dohodnout předem. Starším lidem nebo nemocným se umožňuje přespání v posteli, event. na matracích.

Minimální účast 4 osoby. Maximální účast 8 osob.

V průběhu adaptačního víkendu jsou možné individuální konzultace, které však musejí být předem objednány.

Vícedenní praktické semináře

Mimořádné rekreačně poznávací pobytové akce trvající déle než 3 dny. Cena pro jednu zúčastněnou osobu, za jeden den pobytu a tři jídla denně, 450 až 650 Kč. Cena se upřesňuje dle ubytovacích podmínek, ceny za pronájem společných prostor a kuchyně.

Nájemné vaření

Služba nájemného vaření spočívá v zajištění adaptační stravy pro nejrůznější společenské akce, kurzy, školení, přednášky, pracovní, rekreační, léčebné nebo jiné pobyty. Služba je poskytována soukromým i právnickým osobám.

Adaptační stravou se rozumí vařená strava různého typu, přizpůsobená druhu zaměstnání, povaze strávníků, životnímu prostředí, roční době, aktuálnímu počasí a dalším okolnostem.

Může být poskytována strava staročeská, tradiční čínská, vegetariánská, makrobiotická, diabetická (s nízkým glykemickým indexem), strava s doplňkem živočišných mas, příp. jiné typy adaptační stravy.

Poskytují se tři jídla denně a bylinné čaje. Další denní jídla jsou možná po dohodě. Každé jídlo je doplněno hodnotícím komentářem, který je vystaven v písemné formě.

Cena za celodenní jídlo pro jednu osobu činí 150 Kč. V ceně jsou zahrnuty použité potraviny a odměna pro kuchaře. Předpokládá se přiměřeně vybavená kuchyně. Minimálně lze vařit pro 15 osob. Při menším počtu osob se cena za osobu zvyšuje. Maximální počet osob není omezen.

Důležité informace

Všechny akce Centra adaptační životosprávy, o. p. s., jsou s předstihem ohlašovány v rubrice "Životosprávný klub > Aktuality".

Ceny za služby poskytované v rámci projektů, pro něž jsou určeny finanční prostředky z grantů a dotací, se významně odlišují od výše uvedených cen, pakliže nejsou poskytovány úplně zdrama. Každý takový případ bude předem samostatně oznámen v rubrice "Životosprávný klub > Aktuality".

Služby CAŽ, o. p. s., nutno objednat předem objednávacím e-mailem nebo telefonicky. Nutno složit nevratnou zálohu ve výši 50 % z ceny služby. Po převodu peněz na účet společnosti je zájemci potvrzena účast a zaslány dopravní a orientační dispozice.

Správní rada CAŽ, o. p. s.
Nové Hrady 30. 4. 2006


Ptačí budky
V zahradách, v nichž nežijí a nezpívají ptáci, je něco v nepořádku. Pravděpodobně tam panují pro ptáky nepříznivé podmínky. V takových zahradách jsou potom podmínky hodně příznivé pro život hmyzích škůdců. Co s tím? Někdy postačí rozvěsit na stromy ptačí budky.
Společný život v zahradě
Kouzlo zahrad jistě nespočívá jen v rostlinné výrobě. Do zahrad chodíme také odpočívat, těšit se životem vprostřed zeleně, zkrátka vracíme se do přírody, z níž jsme vyšli. Skutečnou živou přírodu však nalezneme jen v takové zahradě, v níž nebudeme žít sami.

 


Kontaktní adresa: centos.cz. Mobil: 777986391. Skype: vladimir777986391. Další publikování nebo
jiné šíření zde poskytovaných textů je bez písemného souhlasu vlastníků autorských práv zakázáno.
© CAŽ, o.p.s., autorky a autoři článků, 2006-2011. Nezávislé sledování návštěvnosti: